Tauti täytyy ensi voittaa

sitten runon aika koittaa.

© 15.4.2013 Mikko Koponen.