Lyhyt tai pitkä, sokea tai kuuro
vakavain tauti on ennakkoluulo.
© Mikko Koponen 9.4.2103